Natuur

Natuur2018-12-03T15:41:00+00:00

Op het fortterrein hebben wij ook aandacht voor de natuur. Zo heeft het fort nog een oude meidoorn-haag en in de walkant nestelen de ijsvogels.

Boven op het fort heeft de vogelwacht een vogeltrek-telpost ingericht.

Wij organiseren met regelmaat in samenwerking met het IVN Vecht&Plassen natuur-excursies en evenementen zoals de Nacht van de Nacht en sterrenkijkavonden.