Natuur

Natuur2020-01-12T11:31:51+01:00

IJsvogelwand
Naast het vogeltelestation is op het Fort begin 2018 ook een zogenaamde ijsvogelwand aangelegd. IJsvogels broeden in steile wanden in de buurt van water. Om deze soort meer geschikte nestplaatsen te geven, is langs de Fortgracht een wand steil afgestoken en is met een speciale boor een aantal potentiële nestgaten geboord.
Helaas gooide de vorstperiode in februari-maart roet in het eten. Deze periode duurde net iets te lang en heeft in de Gooi- en Vechtstreek gezorgd dat het aantal ijsvogels met ca. 75-80% is gedaald. Het is waarschijnlijk daarom dat er nog geen gebruik is gemaakt van de nieuwe nestplaats.
Gelukkig weet deze soort zich meestal gauw te herstellen van zo’n terugval en daarom valt te verwachten dat in de komende jaren een broedgeval gaat plaatsvinden. We zijn er klaar voor!

In 2019 is de ijsvogelwand in gebruik geweest.

In dat jaar heeft ook een paartje kerkuilen op het fort gebroed in een van de ontluchtingskokers.

Fotografie: fortwachter Marcel Blekendaal

Vogeltelpost

In het najaar van 2018 is aan het Fort een hernieuwde extra bestemming toegevoegd: als terkvogeltelpost. Hernieuwd, omdat in de periode 1979 tot en met 1986 het Fort al eerder gebruikt is om overtrekkende vogels te tellen en te registreren.

Wat wordt er allemaal geteld?
De bedoeling is om in de twee seizoenen waarin vogels van Zuid naar Noord (voorjaar) of in tegengestelde richting (najaar), de soorten, aantallen en de vliegrichting te noteren. Daarbij gaat het voornamelijk om de vogels, maar ook de vleermuizen en vlinders, die ook trekgedrag vertonen, worden genoteerd.
De waarnemingen worden in de database van www.trektellen.nl opgenomen en worden gebruikt voor statistieken.

Het trektellen is overigens een internationaal fenomeen. Wereldwijd zijn er telposten waar vogels worden geteld. Bij sommige posten worden ook vogels geringd ten behoeve van onderzoek naar het trekgedrag. 
De meest spectaculaire waarnemingen worden gedaan Oost-Europa, zoals Batumi (Georgië) waar op goede dagen soms meer dan 100.000 wespendieven op een dag voorbij vliegen, of Cape May (Verenigde staten) waar op 8 november van het vorig jaar 175.000 roodborstlijsters konden worden geteld. Zulke aantallen mogen we helaas op Fort Maarsseveen helaas niet verwachten.

Resultaten
Telresultaten van Fort Maarsseveen zijn te zien op https://trektellen.nl/species/records/1/710/0/0/2018?g=&l=&k=.

 De inventarisatie broedvogels Bethunepolder 2019 vindt u hier

Fotografie: Jack Folkers, vogelwacht Utrecht